Overstortventiel

Een overstortventiel is een beveilingsventiel dat bij een te hoge druk opengaat en het overtollige water loost. Het is dan ook heel belangrijk dat het ventiel zo is geplaatst dat het cv- water niet in je richting kan spuiten.Dit kan ernstige brandwonden veroorzaken. Let hierop bij het plaatsen.Een drukbeveiligingsventiel wordt ook wel een overstortventiel genoemd.

Bij cv-toestellen moet het drukbeveiligingsventiel binnen 0,50 meter, gemeten vanuit het cv-toestel, in de aanvoerleiding worden gemonteerd.

Bij combitoestellen moet het drukbeveiligingsventiel meestal in de aanvoerleiding vlak bij het cv-toestel worden geplaatst. Het is dan ook erg belangrijk de documentatie van de fabrikant op te volgen.